Bestyrelsesmøde i Solbjærgets Ejerlaug 2013.04.24

 

Til stede: Sonny, Erik, Michael, Rasmus og Kaj

 

Dagsorden

  1. Valg af ordstyrer samt referent
  2. Gennemgang af referat fra sidste møde, (ikke relevant, idet vi ikke udarbejdede et ved vores sidste møde)
  3. Opdatering indenfor de enkelte ansvarsområder – er der forhold at redegøre for siden sidst?

3.1 beslutning om hvordan vi sørger for græsslåning på fællesareal

  1. Gennemgang af regnskab
  2. Forslaget til generalforsamlingen omkring solceller.
  3. I øvrigt

 

Referat

Ad 1 – Ordstyrer og referent

Hhv. Sonny og Rasmus 

 

Ad 2 – Gennemgang af referat fra sidste møde

Der blev ikke udarbejdet referat ved sidste møde, men opsætning af solceller blev diskuteret, se pkt. 5.

 

Ad 3 – Opdatering indenfor de enkelte ansvarsområder – er der forhold at redegøre for siden sidst?

Ad 3.1 – Beslutning om hvordan vi sørger for græsslåning på fællesareal

Som udgangspunkt fortsætter den nuværende ordning under forudsætning af, at der ikke er prisstigninger.

 

Ad 4 – Gennemgang af regnskab

Det har været et godt år for foreningen økonomi. Samtlige kontingentbetalinger er indgået og herudover er 3 restancer bragt i orden. De samlede omkostninger har været på 20612 kr og der er således et overskud godt 16000 kr. Foreningens gæld er dermed på 7420 kr, hvilket vil sige at søprojektet er tæt på at være betalt af.

 

Ad 5 – Forslaget til generalforsamlingen omkring solceller.

Vedr. retningslinjer for opsætning af solceller har Sonny og Erik været til møde med kommunen. Det er ikke muligt at ændre kommunens fortolkning af servitutten vedrørende at ændringer på bygningerne ikke må ændre helhedsindtrykket. Mere generelt har kommunen givet udtryk for, at servitutten kun finder anvendelse i sager der kræver byggetilladelse.

Bestyrelsen vil derfor indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor der fremsættes forslag om, at lokalplanen ændres således, at den inddrager hensynet til helhedsindtrykket som det er intentionen i servitutten.

Sonny opdaterer forslaget og indsætter det i indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling som afholdes i forbindelse med den ordinære generalforsamling.

 

Ad 6 – I øvrigt

Der indkaldes til generalforsamling den 15. eller 22. maj. Sonny booker hos kommunen. På valg er Kaj og Rasmus. Endvidere skal der findes en ny revisor. Michael spørger for.

Michal sender regnskab til revisorer. Michael spørger om Niels kan være dirigent.

Sonny udarbejder indkaldelser mv. Michael printer og Kaj omdeler.