Bestyrelsesmøde i Solbjærgets Ejerlaug 2012.10.01

 

Til stede: Sonny, Jørn, Erik, Michael, Rasmus og Kaj

 

 

Dagsorden

  1. Valg af ordstyrer samt referent
  2. Gennemgang af referat fra sidste møde
  3. Opfølgning på solcelleforslaget
  4. Opfølgning på de enkelte ansvarsområder
  5. Status på økonomi
  6. I øvrigt

 

Referat

Ad 1 – Ordstyrer og referent

Hhv. Sonny og Rasmus 

 

Ad 2 – Gennemgang af referat fra sidste møde

-        Ny hækkeklipper er indkøbt

-        Velkomstfolder endnu ikke opdateret

-        Kaj og Erik har undersøgt muligheder for jordvarme og konkluderet at dette ikke er relevant for langt størstedelen af ejerlaugets område pga. krav til afstand fra vandboringer.

 

Ad 3 – Opfølgning på solcelleforslaget

Allerede opførte solcelleinstallationer er så vidt vides godkendt af kommunen, som imidlertid ikke har hørt ejerlauget. På baggrund af dette besluttes det at afholde et møde med kommunen (Erik, Sonny og evt. Michael) inden der gås videre med forslag til retningslinjer.

 

Ad 4 – Opfølgning på de enkelte ansvarsområder

-        Kaj har klippet hækken(!)

-        Ny beboer i nummer 59

-        Velkomstfolder skal (fortsat) opdateres idet afbrænding af haveaffald ikke mere er tilladt (Rasmus)

 

Ad 5 – Status på økonomi

Udgifter til græsslåning udgør en forholdsvis stor del af foreningens udgifter. Billigere alternativer bør overvejes.

Nettoformuen udgør pt. ca. -6.000 kr. Der er fortsat en enkelt udestående kontingentbetaling for 2011 som vil forsøges inddrevet i forbindelse med næste kontingentbetaling. Hvis der kan undgås større udgifter resten af året vil der være en god chance for at være gældfri med udgangen af 2013.

 

Ad 6 – I øvrigt

-        Mht. afskæring af 2 nederste grene på egetræet ud for SB39 vil Kaj gøre et forsøg.

-        Det har været bemærket, at det kniber med at overholde de fastsatte tider for støjende aktiviteter. Bestyrelsen vil sørge for at informere om reglerne, bl.a. i beretningen ved generalforsamlingen.

-        Der afholdes en søarbejdsdag søndag d. 11. november kl. 13.