Bestyrelsesmøde i Solbjærgets Ejerlaug 2008.09.02

 

Til stede: Jørn, Sonny, Michael, Søren, Rasmus.

 

 

Dagsorden

 

1. Søprojekt

2. Evt.

 

 

Referat

 

Ad 1 (Søprojekt)

 

Der er udarbejdet en indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, forslag til finansiering samt udkast til formulering af ansøgninger til fonde.

 

I alt 7 fonde vil blive søgt om bidrag til søprojektet.

 

For at forenkle afstemningsspørgsmålet blev det besluttet kun at fremlægge én finansieringsmodel indeholdende et engangsbeløb som skal betales af foreningens husstande og som er differentieret på den måde at de 14 husstande, som har skel til søarealet, betaler et større beløb (900 kr) end de øvrige husstande (450 kr). Herudover vil det være nødvendigt at låne cirka 60.000 kr. De præcise vilkår for et sådant lån skal undersøges.

 

Følgende formulering foreslås til det forslag som stilles til afstemning på den ekstraordinære generalforsamling: ”Renovering af fælles sø finansieret med et engangsbeløb på 450 kr for samtlige husstande pånær husstande med skel til søarealet som betaler 900 kr”.

 

Projektbeskrivelse samt beskrivelse af finansieringen (herunder en illustration af hvilke husstande som har skel til søarealet) vedlægges indkaldelsen.

 

Det skal bekræftes, at det indhentede tilbud stadig står ved magt. Det er forsøgt at indhente alternative tilbud, men der er ikke fundet nogen konkurrencedygtige alternativer.

 

 

Ad 2 (Evt.)

Intet til dette punkt.