Bestyrelsesmøde i Solbjærgets Ejerlaug 2010.10.05

 

Til stede: Jørn, Kai, Søren, Sonny, Erik og Rasmus

 

 

Dagsorden

 

 1. Valg af ordstyrer og referant
 2. Konstituering af bestyrelse
 3. Opdatering på økonomi
 4. Græsplæne
 5. Fodhegn omkring sø
 6. Skur
 7. Ø-høst i søen
 8. Skel i øst skov mod Bakkevej
 9. Kompostbunker i øst skov
 10. Kompostbunker på plæne ved sø
 11. Ejerlaug maskiner, herunder fejemaskine
 12. Indkøb af jolle
 13. I øvrigt

 

Referat

 

Ad 1 - Valg af ordstyrer og referant

Ordet er frit, Rasmus referant.

 

Ad 2 - Konstituering af bestyrelse

Michael overtager posten som kasserer. Søren ønsker ikke at fortsætte som formand. Sonny overtager posten og er dermed formand for Solbjærgets ejerlaug og indtræder som medlem af bestyrelsen mens Søren overgår til at være suppleant.

Kai fortsætter som maskinmester og Rasmus som sekretær.

 

Ad 3 - Opdatering på økonomi

Vi lånte oprindeligt 60.000 kr som nedbringes med 1.000 kr om måneden. Dermed vil gælden være væk i 2014. Med det nuværende indkomstniveau og et forsigtigt skøn over det forventede udgiftsniveau har foreningen en sund økonomi.

 

Ad 4 - Græsplæne

Jan har midlertidigt overtaget græsslåningen som varetages meget tilfredsstillende. Der er derfor enighed om at fortsætte ordningen.

 

Ad 5 - Fodhegn omkring sø

Fodhegnet er færdigt og resultatet flot. Hegnet er opsat på frivillig basis af Niels og Henning.

 

Ad 6 - Skur

Skuret er opsat og taget i brug, igen tak til Niels og Henning for en glimrende indsats. Aflåsningen af skuret blev diskuteret, men vi fortsætter med den nuværende hængelås. Jan, Kai og Søren har nøgler. Søren vil overdrage sin nøgle til Sonny.

 

Ad 7 - Ø-høst i søen

Søren og Michael har høstet nogle øer, som kan hentes ind på lavt vand vha. af gummibåd, hvorefter det er nødvendigt at hakke dem over for at få dem op på land. Et tungt arbejde, men muligt.

Kai kan låne en jolle, hvorefter der er arbejdsdag lørdag d. 9. oktober kl. 14:00.

 

Ad 8 - Skel i øst skov mod Bakkevej

Den umiddelbare vurdering er at en del af østskoven er blevet inddraget til have af nogle af foreningens naboer, hvilket naturligvis ikke er acceptabelt. Erik og nabo, som kender historikken, vil tage en snak med de pågældende naboer og forsøge at opnå enighed om, hvor skellet går.

 

Ad 9 - Kompostbunker i øst skov

Der er mindst et par kompostbunker i østskoven. Kai og Sonny retter henvendelse på bestyrelsens vegne.

 

Ad 10 - Kompostbunker på plæne ved sø

Søren har rettet henvendelse og det forventes at problemet er løst.

 

Ad 11 - Ejerlaug maskiner, herunder fejemaskine

Ejerlauget har (haft) en fejemaskine. Det vil blive forsøgt at lokalisere denne (Sonny). Derudover forefindes buskrydder og hækkeklipper.

Søbrinken burde overkøres med buskrydder. Søren forsøger at indhente tilbud.

 

Ad 12 - Indkøb af jolle

Det er ikke pt. aktuelt, idet Kai har mulighed for at låne en jolle.

 

Ad 13 - I øvrigt

I Lejerlauget har kørslen på Solbjærget været diskuteret idet for hurtig kørsel har været observeret gentagne gange. Ejerlauger opfordres til at gøre noget for at undgå dette. Mulighederne er at rette henvendelse til kommunen (Sonny) samt runddele en opfordring til hensynsfuld kørsel.

 

Der er et område med brændenælder i østskoven, som bør bekæmpes. Kai og Erik gør et forsøg. Ligeledes brombærkrattet ved stien ind til østskoven.