Bestyrelsesmøde i Solbjærgets Ejerlaug 2010.05.11

 

Til stede: Jørn, Michael, Kai, Søren, Sonny og Rasmus

 

Dagsorden

 

  1. Området omkring søen
  2. Generalforsamling
  3. Østskoven
  4. Skur
  5. Evt.

 

Referat

 

Ad 1.

Der er truffet aftale om klargøring og tilsåning af dynnet omkring søen. Arbejdet er i gang. Forslag til indretning af området modtages gerne. Tirsdag d. 18. maj kl. 15:00 skal området ryddes og der indkaldes derfor til arbejdseftermiddag 15-18. – Søren laver seddel og printer. Kai uddeler sammen med girokort til kontingent.

 

Ad 2.

Der er indkaldt til generalforsamling torsdag d. 27. maj kl. 20:00. Jægerhytten er bestilt. Niels Harrig har traditionen tro indvilget i at være dirigent. Der skal derudover findes en referent. Søren skriver beretning som uddeles før generalforsamlingen sammen med regnskabet.

 

Ad 3.

Der er indløbet en mail vedrørende at dele af østskoven muligvis gradvist bliver annekteret af nabogrunde grænsende op til skoven. Desuden bliver der smidt haveaffald i skoven af nogle af foreningens beboere. Det bør indskærpes på GF at dette ikke er tilladt.

 

Ad 4.

Skur. Er bestilt. Der er truffet aftale med Niels Harrig om opsætning. Sonny styrer projektet.

 

Ad 5.

-