Bestyrelsesmøde i Solbjærgets Ejerlaug 12. juni 2019

 

1.        Lokalplan

Kommunen har skudt LP245 til hjørne, og der vil blive indkaldt til møde snarest. Kommunen fastholder, at der skal udarbejdes lokalplan, da både politikere og forvaltningen finder området bevaringsværdigt.

2.        Evt.

Intet