Bestyrelsesmøde i Solbjærgets Ejerlaug 2009.04.14

 

Til stede: Jørn, Kai, Michael, Søren samt Sonny

 

Dagsorden

 

  1. Afmærkning omkring dynnet ved søen
  2. Behov for forebyggelse af ny vækst ved søen
  3. Fremtidig afskærmning ved søen
  4. Skur
  5. Status på søgning ved diverse fonde
  6. Dato for generalforsamling

 

Referat

 

Ad 1.

Spørgsmålet er om vi har en forpligtelse til at sætte skilte op med information om den fare der er ved at bevæge sig ind på det område hvor dynnet fra søen ligger.

 

- Dynnet er nu så fast, så det vurderes ikke at være til nogen fare for den der kunne finde på at bevæge sig ud på dynnet. Kaj retter op på nuværende afmærkning, så markeringspinde bankes ordentligt i jorden og markeringstape strammes op

 

Ad. 2. Søen er nu renset, og dybden i søen skulle i nogen grad forebygge at søen i væsentligt omfang vokser til. Det er dog spørgsmålet om vi bør gøre noget for at tilsikre at søen ikke i for stort omfang blot vokser til igen.

 

- Ud fra de begrænsninger kommunen har givet, er der er ikke meget råderum for at kunne lave forebyggende tiltag. Da det derudover vurderes at det vil tage adskillige år før der vil ske væsentlig tilvoksning omkring søen er det besluttet at vi vil se tiden an.

 

Ad. 3. Fremtidig afskærmning omkring søen.

Vi bør have et eller andet omfang af afskærmning/hegn omkring søen. Et der på en og samme tid giver en minimums ”psykologisk” barriere ud mod søen, uden at ødelægge det natur der nu er kommet frem.

- Det er besluttet at vi i løbet af efteråret finder en løsning der tilgodeser ovenstående.

 

Ad. 4. Der er fundet arbejdskraft til at få sat skuret op. Der er i forlængelse af tidligere snak enighed om at vi betaler os fra at få det gjort.

- Michael følger op på dette punkt.

 

Ad. 5. Der er ikke modtaget svar fra nogen af fondene.

- Michael kontakter de fonde, hvorfra der skulle være kommet svar på nuværende tidspunkt.

 

Ad. 6. Det er besluttet at vi afholder generalforsamling mandag d. 18. kl. 2000. Jægerhytten har bekræftet (tlf. 45810867 – talt med Jakob)

 

 

 

Referent: Sonny