Bestyrelsesmøde i Solbjærgets Ejerlaug 2006.04.19

 

Til stede: Sonny, Michael, Søren, Rasmus.

 

 

Dagsorden

 

1. Indkaldelse til GF (udkast vedhæftet)

2. Print og omdeling af indkaldelse (jeg kan printe, hvem omdeler?)

3. Beretning om ejerlaugets virke det forgange år (Søren skriver udkast til mødet)

4. Andet?

 

 

Referat

 

Ad 1 (Indkaldelse til GF)

Endelig indkaldelse udarbejdes baseret på Sørens udkast. (Søren).

 

Ad 2 (Print og omdeling af indkaldelse)

Søren printer. Michael og hund uddeler.

 

Ad 3 (Beretning om ejerlaugets virke det forgangne år)

Endelig beretning udarbejdes baseret på Sørens udkast. Det præciseres blandt andet at henvendelser til bestyrelsen skal ske skriftligt for at sikre at de bliver behandlet korrekt. (Søren).

 

Ad 4 (Andet?)

Der er fremkommet en nyere version af vedtægterne end den som bestyrelsen hidtil har arbejdet efter. Denne version vil snarest blive rundsendt til bestyrelsens medlemmer og lagt på ejerlaugets hjemmeside. (Rasmus/Michael).

 

Ændringerne i vedtægterne fra 1999 foreskriver blandt andet at Lejerbo har en fast plads i bestyrelsen som tilfalder formanden for Lejerbos afd. 16, Solbjærget.

 

Listen over bestyrelsesmedlemmer opdateres på www så det fremgår, at Kai formelt set er suppleant. (Rasmus). Helle udgår derved som suppleant.

 

Skuret fra Sørens firma vurderedes at være for stort. Det overvejes om et nyt skal indkøbes eller om det eksisterende skur ved søens sydlige ende renoveres. Kai spørges om han som maskinansvarlig ønsker at have foreningens maskiner stående.

 

Spørgsmål til Kai: hvornår bliver der hugget flis?