Bestyrelsesmøde i Solbjærgets Ejerlaug 20. februar 2019

 

1.         Gennemgang af referat fra møde med kommune

Christian S. gennemgik referat fra sidste møde.

 

2.         Økonomi

Mangler stadig betaling fra 3 beboere. Christian E. opdaterer ved næste møde.

 

3.      Nye tilflyttere   v/ Geert

Nr. 7 + 62.

 

4.         ”Terrænregulering” ved søen v/ Stig

Det blev aftalt, at bestyrelsen holder arbejdsdag den 31. marts, hvor vi kan hive siv op af søen og lægge disse på kanten til formuldning.

 

5.     Fastelavns arrangement v/ Christian E og Katrine

Lørdag den 2. marts. Christian har inviteret på Facebook-siden.

 

6.     Vintertjeneste v/ Stig og Lykke

Stig har overdraget opgaven til Peter, og i forbindelse med vinterens snefald fungerede det fint.

 

 7.     Lokalplan v/ Lykke, Geert og Christian S.

Christian S. gennemgik sine noter fra mødet med kommunen. Kommunen fremsender revideret udkast til lokalplan ultimo marts.

           

8.      Generalforsamling – Dato og dagsorden v/alle

          Generalforsamling afholdes den 22. maj, kl. 19.30.

 

          Bestyrelsen stiller telt op i Lykkes have. Brian køber telt.

 

          Indkaldelse udsendes i begyndelsen af maj.

 

9.      Næste møde

Der indkaldes til nyt møde, når vi har modtaget kommunens reviderede udkast til lokalplan (se pkt. 7).

 

10.    Evt.