Bestyrelsesmøde i Solbjærgets Ejerlaug 2013.11.05

 

Til stede: Sonny, Geert og Rasmus

 

Dagsorden

  1. Valg af ordstyrer samt referent
  2. Gennemgang af referat fra sidste møde, (ikke relevant, idet vi ikke udarbejdede et ved vores sidste møde)
  3. Brev til kommunen vedr. lokalplan om bevaring af kvarterets helhedsindtryk.
  4. Opdatering indenfor de enkelte ansvarsområder
  5. I øvrigt

 

Referat

Ad 1 – Ordstyrer og referent

Hhv. Sonny og Rasmus 

 

Ad 2 – Gennemgang af referat fra sidste møde

Der blev ikke udarbejdet referat ved sidste møde.

 

Ad 3 – Brev til kommunen vedr. lokalplan om bevaring af kvarterets helhedsindtryk

I henhold til beslutning på generalforsamlingen har Geert udarbejdet et brev til kommunen for at anmode om at der udarbejdes en lokalplan for kvarteret. Brevet blev gennemgået og med minimale ændringer afsendt til kommunen.

 

Ad 4 – Opdatering indenfor de enkelte ansvarsområder

Det har været en del nedfaldne og knækkede store grene efter stormen d. 28/10. Michael har kontaktet Eriks bror, som vil afskære de hængende grene. Oprydningen forventes herefter klaret ved fælles indsats, primært fra beboere med brændeovn.

 

Ad 5 – I øvrigt

Intet til dette punkt.