Bestyrelsesmøde i Solbjærgets Ejerlaug 2014.04.24

 

Til stede: Sonny, Geert, Kaj, Michael og Rasmus

 

Dagsorden

  1. Valg af ordstyrer samt referent
  2. Opfølgning på møde med kommunen - status
  3. Opdatering indenfor de enkelte ansvarsområder
  4. Planlægning af den kommende generalforsamling
  5. I øvrigt

 

Referat

Ad 1 – Ordstyrer og referent

Hhv. Sonny og Rasmus 

 

Ad 2 – Opfølgning på møde med kommunen - status

Sonny, Geert og Michael har været til møde med kommunen og bl.a. fået kommunens foreløbige tids- og handlingsplan for ”Udarbejdelse af bevaringsværdig lokalplan for Solbjærget”.

Et af de første punkter er besigtigelse af området hvilket bliver planlagt til maj d.å. med repræsentanter for Solbjærgets Ejerlauget og Lejerbo. Herefter følger overvejelser og udarbejdelse af et udkast til forslag til lokalplan hvilket forventes afsluttet oktober d.å. Udkastet vil herefter blive diskuteret med repræsentanter for ejerlauget og Lejerbo inden det præsenteres på ejerlaugets generalforsamling (evt. en ekstraordinær generalforsamling). Til sidst følger politisk vedtagelse, offentliggørelse og endelig vedtagelse af lokalplanen (der er ikke fastlagt forventede slutdatoer for disse aktiviteter).

Indtrykket er at kommunen har til hensigt så vidt muligt at følge anbefalinger fra ejerlauget (repræsenteret ved bestyrelsen og generalforsamling). Ejerlaugets input til processen vil ske i overensstemmelse med vedlagte ”mind map”.

 

Ad 3 – Opdatering indenfor de enkelte ansvarsområder

Snerydningssæsonen er vel overstået og den indgåede aftale om ekstern rydning har fungeret godt.

Græsslåningssæsonen er indledt og ordningen fra tidligere år fortsættes.

Der har været nogle hjulspor på fællesarealets græsplæne efter en fastkørsel. Dette er nu udbedret.

Vedrørende foreningens økonomi kunne kasseren meddele at foreningens gæld (efter søprojektet) nu er betalt af.

 

Ad 4 – Planlægning af den kommende generalforsamling

Rasmus opdaterer hjemmesiden med referater fra bestyrelsesmøder.

Generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne afholdes inden udgangen af maj.

Sonny vil forsøge at reservere et lokale hos kommunen den 20. eller 22. maj.

Indkaldelse skal foretages senest 8 dage forud for generalforsamlingen. Fredag d. 9. maj er derfor deadline for udarbejdelse af indkaldelsen.

 

Ad 5 – I øvrigt

Intet til dette punkt.