Bestyrelsesmøde i Solbjærgets Ejerlaug 2014.11.25

 

Til stede: Sonny, Kai, Michael, Geert og Rasmus

 

Dagsorden

 1. Valg af ordstyrer samt referent
 2. Status på møder med kommunen – skal/kan vi gøre mere for at komme videre?
 3. Ansvarsområder – koordinering af ansvarsområder?
 4. Festudvalget – bør vi have et koordinerende møde med dem?
 5. I øvrigt

 

Referat

Ad 1 – Ordstyrer og referent

Hhv. Sonny og Rasmus 

 

Ad 2 – Status på møder med kommunen – skal/kan vi gøre mere for at komme videre?

Der har været holdt en rundvisning med kommunen i juli. Efterfølgende har der ikke været holdt nogen møder (idet der har været et par aflysninger fra kommunens side). Der er imidlertid aftalt et møde med kommunen i december.

Kommunens tids- og handlingsplan hvor lokalplanen forventedes afsluttet december d.å. vil derfor ikke holde.

 

Ad 3 – Ansvarsområder – koordinering af ansvarsområder?

Idet Søren er udtrådt af bestyrelsen er ansvarsområderne omfordelt. Se bilag 1. Mht. konstitueringen bliver Rasmus næstformand.

 

Ad 4 – Festudvalget – bør vi have et koordinerende møde med dem?

Festudvalget inviteres i forbindelse med næste bestyrelsesmøde sidst i januar.

 

Ad 5 – I øvrigt

 


Bilag 1: Ansvarsområder

 

Sonny

 1. Henvendelser fra beboere
 2. Indkaldelser til bestyrelsesmøder
 3. Kommunikation med kommune
 4. Byggesager
 5. Snerydning (Solbjærget 44 til Solbjergsvinget 6)

 

Michael

 1. Økonomi og regnskab
 2. Sø med tilhørende arealer mod vest (fortov, hæk og søbred fra Solbjærget 44 til Solbjergsvinget 6 ekskl. snerydning)
 3. Græs på fælles arealer

 

Kai

 1. Maskiner (låge, stige, tromle, hækklipper, glæsslåmaskine, buskrydder, kloakrenser, etc.)
 2. Velkomst af nye beboere
 3. Østskov

 

Rasmus

 1. Hjemmeside (www.solbjerget.dk)
 2. Sekretærfunktion (referatskrivning, skrivelser til beboere, etc.)
 3. Velkomstfolder

 

Geert

 1. Kontakt til Lejerbo
 2. Fællesarrangementer og kommunikation med festudvalg