Bestyrelsesmøde i Solbjærgets Ejerlaug 2015.04.28

 

Til stede: Sonny, Michael, Geert, Kai og Rasmus

 

Dagsorden

  1. Valg af ordstyrer samt referent
  2. Opfølgning på Lokalplansarbejdet
  3. Planlægning af generalforsamlingen
  4. Arbejdsdag ved søen eller betalt arbejde
  5. Arbejde med de forskellige områder
  6. Bestyrelsens samarbejde med festudvalget
  7. I øvrigt

 

Referat

Ad 1 – Ordstyrer og referent

Hhv. Sonny og Rasmus 

 

Ad 2 – Opfølgning på Lokalplansarbejdet

Kommunen har svaret på bestyrelsens spørgsmål. Sonny har endvidere lavet en oversigt over planens punkter, hvilke formuleringer der adskiller sig fra de generelle bestemmelser, bestyrelsens spørgsmål samt svar fra kommunen. Bestyrelsen vil bringe de tilbageværende uklare punkter op på næste møde med kommunen (inden generalforsamlingen).

 

Ad 3 – Planlægning af generalforsamlingen

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 21/5. Vi sigter på at uddele indkaldelse (med revideret regnskab) den 7/5.

 

Ad 4 – Arbejdsdag ved søen eller betalt arbejde

Der er ikke umiddelbart behov for dette.

 

Ad 5 – Arbejde med de forskellige områder

Intet til dette punkt.

 

Ad 6 – Bestyrelsens samarbejde med festudvalget

Festudvalget opfordres til at deltage i generalforsamlingen.

 

Ad 7 – I øvrigt

Der bør gøres noget for at opfordre til deltagelse i bestyrelsesarbejdet. Dels har alle nuværende medlemmer af bestyrelsen en betragtelig anciennitet, dels er begge suppleantpladser ubesatte. I første omgang sættes et opslag på Facebooksiden.