Bestyrelsesmøde i Solbjærgets Ejerlaug 2015.06.09

 

Til stede: Sonny, Mikkel, Brian, Kai og Rasmus

 

Dagsorden

1.           Valg af ordstyrer samt referent

2.           Konstituering af bestyrelsen

3.           Opfølgning på Lokalplansarbejdet

4.           Arbejdsdag ved søen (evt. fornyet vurdering om behov)

5.           Arbejde med de forskellige ansvarsområder

6.           I øvrigt

 

Referat

Ad 1 – Ordstyrer og referent

Hhv. Sonny og Rasmus 

 

Ad 2 – Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen fortsætter i de nuværende roller, se bilag 1. Ansvarsområderne er ligeledes uændrede, se bilag 2.

 

Ad 3 – Opfølgning på Lokalplansarbejdet

De kommentarer til Lokalplansforslaget som fremkom på generalforsamlingen (se referat fra denne) blev gennemgået. Vedrørende §6.3 vil bestyrelsen foreslå en formulering om at den oprindelige bygning skal udgøre det primære udtryk mod vejen. Mikkel laver et udkast.

Endvidere foreslås en bestemmelse om at synlig rørføring undgås på gavlen mod vejen.

 

Ad 4 – Arbejdsdag ved søen (evt. fornyet vurdering om behov)

Vedligeholdelse ved søen klares foreløbig med betalt arbejdskraft.

 

Ad 5 – Arbejde med de forskellige ansvarsområder

Hjemmeside og velkomstfolder opdateres med nye suppleanter (Rasmus). Rasmus udskriver nogle eksemplarer til Kai.

 

Ad 6 – I øvrigt

Intet til dette punkt.

 

 

 

 

 

Bilag 1: Bestyrelse

 

Formand                            Sonny Bloch Jensen

                     Solbjærgsvinget 6

 

Næstformand                     Rasmus Nielsen

Sekretær                             Solbjærget 41

 

Kasserer                             Michael Ørnø

                                           Soldraget 32

 

 

Bestyrelsesmedlem            Kai Kronskov

                                           Solbjærget 32

 

Bestyrelsesmedlem            Geert Amstrup

(+Lejerborepræsentant)     Solbjærget 6

  

Suppleant                           Brian Østergaard Sørensen

                                           Solbjærget 30

 

Suppleant                           Mikkel Olesen

                                           Solbjærget 5

 

 

 

 

Bilag 2: Ansvarsområder

 

Sonny

1.           Henvendelser fra beboere

2.           Indkaldelser til bestyrelsesmøder

3.           Kommunikation med kommune

4.           Byggesager

5.           Snerydning (Solbjærget 44 til Solbjergsvinget 6)

 

Michael

1.           Økonomi og regnskab

2.           Sø med tilhørende arealer mod vest (fortov, hæk og søbred fra Solbjærget 44 til Solbjergsvinget 6 ekskl. snerydning)

3.           Græs på fælles arealer

 

Kai

1.           Maskiner (låge, stige, tromle, hækklipper, græsslåmaskine, buskrydder, kloakrenser, etc.)

2.           Velkomst af nye beboere

3.           Østskov

 

Rasmus

1.           Hjemmeside (www.solbjerget.dk)

2.           Sekretærfunktion (referatskrivning, skrivelser til beboere, etc.)

3.           Velkomstfolder

 

Geert

1.           Kontakt til Lejerbo

2.           Fællesarrangementer og kommunikation med festudvalg