Bestyrelsesmøde i Solbjærgets Ejerlaug 2017.04.20

 

Til stede: Sonny, Peter, Geert og Rasmus

 

Dagsorden

1.           Valg af ordstyrer samt referent

2.           Gennemgang af referat fra sidste møde

3.           Opfølgning på Lokalplansarbejdet

4.           Kommende generalforsamling

5.           Arbejde med de forskellige ansvarsområder inkl. græsslåning

6.           I øvrigt

 

Referat

Ad 1 – Ordstyrer og referent

Hhv. Sonny og Rasmus.

 

Ad 2 – Gennemgang af referat fra sidste møde

Intet at bemærke til dette punkt.

 

Ad 3 – Opfølgning på Lokalplansarbejdet

Der har ikke været møder med kommunen siden sidste bestyrelsesmøde.

 

Bestyrelsen har kontaktet kommunen og fået bekræftet at bevaringsregistreringen ikke medfører væsentlig ændrede forhold for foreningens ejendomme.

 

Ad 4 – Kommende generalforsamling

Vi sigter på den 30. maj. Sonny reserverer lokale.

 

Peter undersøger om regnskabet kan udarbejdes i tide til at sendes med indkaldelsen rundt.

 

Ad 5 – Arbejde med de forskellige ansvarsområder inkl. græsslåning

Jan, som trofast har stået for græsslåningen omkring søen, er desværre gået bort under tragiske omstændigheder.

 

Desuden har snerydning været afhængig af en ekstraordinær indsats fra Sonny.

 

Både mht. snerydning og græsslåning skal der derfor findes en løsning. Muligheden for at indkøbe en robotplæneklipper til området omkring søen blev vendt. Peter undersøger mulighederne.

 

Træerne syd for søen har vokset sig store og der må indenfor overskuelig tid regnes med beskæring/fældning.

 

Geert taler med Kaj omkring beskæring/begrænsning af brombærkrattet ved stien til Østskoven.

 

Ad 6 – I øvrigt

Intet til dette punkt.