Bestyrelsesmøde i Solbjærgets Ejerlaug 9/10 2017

 

Til stede: Sonny, Stig, Christian, Geert

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer samt referent

2. Gennemgang af referat fra sidste møde

3. Opfølgning på Lokalplansarbejdet,

4. Den igangværende dialog om SB44

5. I øvrigt

Referat

Ad 1 – Ordstyrer og referent

Ordstyrer: Sonny

Referent: Christian

Ad 2 – Referat fra sidste møde

Arbejdsdag 1/10 var vellykket, det var en hyggelig eftermiddag og der blev ryddet godt op omkring søen.

Fastelavn: Geert sørger for at der bliver skrevet på Facebook og spurgt om der er nogen der vil stå for Fastelavn 2018.

Tilføjelser til velkomstfolder omkring vedligeholdelse mod vej og byggeprocess er tilføjet.

Ad 3 – Lokalplansarbejde

Vi skal tage kontakt til kommunen for at høre hvor langt de er i processen. Sonny sørger for dette.

Ad 4 – Dialog om SB44

Bestyrelsen har rettet henvendelse til Peter (SB44) som har forklaret at røret der fører fra grunden til søen er et overløb fra en planlagt faskine som ikke er i brug. Der har således aldrig været udledt regnvand til søen. Peter sørger for at røret bliver fjernet inden udgangen af oktober måned.

Ad 5 – I øvrigt

Peter er udtrådt af bestyrelsen, Stig erstatter Peter som ordinært bestyrelsesmedlem. Michael Ørnø varetager rollen som kasserer frem til næste generalforsamling.

Velkomstfolder, ny version: Bliver omdelt til alle inklusive note omkring ændringer.