Bestyrelsesmøde i Solbjærgets Ejerlaug 7/6 2018

 

Til stede: Lykke, Stig, Geert, Christian S, Christian E

Dagsorden

1.    Valg af ordstyrer og referent

2.    Konstituering

3.    Bestyrelsens opgaver

4.    Sankt Hans

5.    Sommerfest

6.    Gave til Sonny

7.    Eventuelt

Referat

Ad 1 – Ordstyrer og referent

Ordstyrer: Lykke

Referent: Christian E

Ad 2 – Konstituering

Formand: Lykke Have

Sekretær: Christian Svane

Kasserer: Christian Elkjær

Suppleant og Lejerbo repræsentant: Geert Amstrup

Ordinære medlemmer: Stig Lythcke, Brian Østergård Sørensen

Suppleanter: Katrine Klyver, Mette Ladefoged

 

Til næste generalforsamling vil vi stille forslag om en vedtægtsænding så bestyrelsen udvides til 6 medlemmer, hvoraf ét medlem er Lejerbo repræsentant.

Ad 3 – Bestyrelsens opgaver

Lykke:

1.    Henvendelser fra beboere

2.    Indkaldelser til bestyrelsesmøder

3.    Kommunikation med kommune

4.    Byggesager

5.    Græsslåning og snerydning på fællesareal

 

 

Christian Svane:

1.    Hjemmeside (www.solbjerget.dk)

2.    Sekretærfunktion (referatskrivning, skrivelser til beboere, etc.)

3.    Velkomstfolder

 

Christian Elkjær:

1.    Økonomi og regnskab

2.    Koordinering af arrangementer i samarbejde med festudvalget

Geert:

1.    Kontakt til Lejerbo

2.    Velkomst af nye beboere

Brian:

1.    Organisering af arbejdsdag ved sø/Østskov

Stig

1.    Maskiner (låge, stige, tromle, hækklipper, græsslåmaskine, buskrydder,kloakrenser, etc.)

2.    Undersøger pris og muligheder for at få et firma til at rydde sne på Solbjærget og Solbjærgsvinget.

 

Ad 4 – Sankt Hans

Foreløbig er der afbrændingsforbud i kommunen. Christian E skriver på Facebook at Sankt Hans er aflyst indtil videre.

Hvis det bliver til noget: Børnearrangement klokken 19 og stort bål klokken 21. Der bliver købt popcorn til børnene og øl til de voksne.

Ad 5 – Sommerfest

Festen bliver afholdt 8. september

Der bevilges 5000 kr til afholdelse af festen til fx køb af grillkul, leje af hoppeborg, fadølsanlæg og lignende.

Ad 6 – Gave til Sonny

Lykke køber 6 flasker vin til Sonny

Ad 7 – Eventuelt

Anne Kathrine Fjord-Marschall og John Karstensen har meldt sig til festudvalget og kommer til at udgøre dette. Til Sommerfest og Fastelavn vil der blive søgt yderligere frivillige via Facebook.

Peter, Solbjærget 8, vil gerne rydde sne på fællesarealet.

Lykke kontakter kommunen for at høre hvor det står med lokalplansarbejdet.

Til næste møde gennemgår vi regler og tidspunkter for brug af maskiner til havearbejde.