Bestyrelsesmøde i Solbjærgets Ejerlaug 21. oktober 2019

 

1.             Gennemgang af vores seneste møder

Intet at bemærke.

2.             Økonomi

Seneste opkrævning udsendt i august. Der udestår to kontingentindbetalinger fra to ejendomme. Disse vil blive opkrævet dobbelt ved næste runde. Foreningen har pt. et overskud på ca. 30.000 og en formue på ca. 100.000 kr.

3.             Evaluering af arbejdsdag

Bestyrelsen bemærkede, at der var et mindre fremmøde end ved tidligere arbejdsdage. Til næste år vil bestyrelsen også udsende invitation skriftligt, og forsøge at finde en dato, som ikke falder sammen med eks. Eremitageløbet.

4.             Vintertjeneste

Stig spørger Peter, om han ønsker at fortsætte med snerydning. Stig tjekker, at sneslyngen er funktionel.

5.             Årsplan 2020.

Christian F. udarbejder årsplan for 2020 (4 bestyrelsesmøder, Fastelavn, Sommerfest, Arbejdsdag, og bestyrelsesmiddag.

6.             Nye beboere

Nye beboere er flyttet ind på SBS6.

7.             Lokalplan. Vi gennemgår lokalplansforslaget og lægger en plan for hvad vi skal have gjort.

Christian S. udarbejder oversigt over forskelle mellem bestyrelsens ændringsforslag og det vedtagne forslag til brug for videre drøftelser med kommunen.

8.             Fastsættelse af dato for bestyrelsesmiddag.

16. januar 2020, kl. 19.

 

Christian F. booker restaurant.

9.             Eventuelt.

Næste møde afholdes mandag den 18. november, kl. 20.