Bestyrelsesmøde i Solbjærgets Ejerlaug 24. april 2019

 

1.         Lokalplan

Vi er enige med historikeren, men grundlæggende uenige med kommunen.

 

Kommunens udgangspunkt er, at det ”oprindelige” hus altid kan ”aflæses”, og de intet problem har med, at tilbygninger laves i alle mulige forskellige materialer.

 

Bestyrelsen mener, at tilbygninger skal være i harmoni med det oprindelige hus, jf. formålsparagraffen, og at det centrale må være facaden og materialerne.

 

Det er facaden ud mod vejen, der er central, og ikke så meget mod haverne.

 

Vi er imod, at tilbygningerne skal være så små som i deres forslag (underordne sig), det det vil undergrave vores ”ret” ift. bebyggelsesprocent. Vores forslag er, at tilbygninger (gavlene) ikke må være dominerede, når de betragtes fra vejen.

 

Bestyrelsen sender foreløbigt svar, som inkluderer eksempler på tilbygninger, der er vellykkede.

 

2.         Dagsorden til GF den 22. maj

Alle genopstiller.

 

3.         Økonomi

Christian gennemgik regnskabet.

 

4.         Tilflyttere

Christian E., Mette og Christian S tager rundt og besøger nr. 7 og 62.

 

5.         Sommerfest

Christian E. tager fat i festudvalget vedr. datoer.

 

6.         Evt.

Bestyrelsesmiddag én gang om året i forbindelse med konstitueringsmødet.