Bestyrelsesmøde i Solbjærgets Ejerlaug 25. august 2019

 

1.        Omkonstituering

Christian Fink Elkjær vælges som ny formand.

Stig Lythcke forbliver næstformand.

Christian Marquard Svane overtager Christian Fink Elkjærs plads i festudvalget.

Mette Ladefoged koordinerer med arbejdsdag.

Christian Fink Elkjær og Mette Ladefoged byder nye beboere velkommen.

2.        Lokalplan

Forvaltningen står fast på, der ikke vil blive tilføjet mulighed for vinkelhus eller længehus.

Bestyrelsen sender modforslagene ud til kommentering i Facebook-gruppen, og ændringsforslag kan indsendes til Christian Fink Elkjær. Der vil blive omdelt afstemningssedler rundt til alle beboere (ja til LP245, ja til bestyrelsens forslag, ingen lokalplan).

Bestyrelsen vil invitere Byplanudvalget ud.

3.        Eventuelt

Intet.