Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 27.03.08

 

 

 

Tilstede: Sonny, Jørn, Søren, Michael og Else

 

 

 

 1. Rasmus er ½ år i Kina fra februar 2008 og i bestyrelsen vil Michael vikariere vedrørende hjemmesiden og Else er referent.
 2. Verserende byggesager drøftes. Hensigtsmæssigt at der ansøges kommunen om tilladelse inden byggeri iværksættes.
 3. Ejendomsvurderinger. En beboer har henvendt sig til bestyrelsen med spørgsmål om der var idé i at klage kollektivt over de store stigninger i vurderingerne. Bestyrelsen mener ikke det er en sag for bestyrelsen, men en anke den enkelte må indgive.
 4. Generalforsamlingen, som ifølge vedtægterne skal finde sted inden udgangen af maj, fastsættes til torsdag den 22.05.08. Søren kontakter Jægerhytten for bestilling. Regnskabet skal foreligge 1.04.08 og revideres senest 15.04.08.
  Søren laver indkaldelse til generalforsamling og formandsberetningen. Sonny afslutter regnskabet, Michael printer regnskab og dagsorden og deler begge dele ud senest 24.04.08.
 5. Skur: Er endnu ikke kommet op at stå. Sonny er tovholder på projektet. Svært at finde tid til at gøre arbejdet, og da bestyrelsen er enige om at den er bestyrelse og ikke nødvendigvis arbejdsgruppe, vil Søren spørge Einar om han for et mindre beløb vil påtage sig arbejdet med at sætte skuret op.
 6. Nye tiltag?
  Oprensning af søen drøftes. Mekanisk oprensning eneste mulighed, og det kan blive dyrt med opgravning og bortkørsel af det opgravede. Større indbetaling til fællesudgifter kan være en idé. Et problem at kun nogle af ejerlaugets parceller vender ud mod søen og derfor har en naturlig interesse i oprensning. Michael vil lave et oplæg til drøftelse af emnet på generalforsamlingen. Oplægget sendes til bestyrelsen inden generalforsamlingen.
 7. Evt. Nesas fjernelse af luftledninger er planlagt til 2008.