Bestyrelsesmøde i Solbjærgets Ejerlaug 2008.08.27

 

Til stede: Jørn, Sonny, Michael, Søren, Rasmus.

 

 

Dagsorden

 

1. Søprojekt

2. Evt.

 

Referat

 

Ad 1 (Søprojekt)

Søren har udarbejdet en foreløbig projektbeskrivelse – kommentarer er velkomne. Den samlede udgift ventes at udgøre ca. 160.000 kr.

 

Mulighederne for financiering skal undersøges.

 

Banklån kræver at lånet indskrives i vedtægterne og vil sandsynligvis ikke kunne dække den fulde udgift. Et sådant lån kan evt. bruges til at muliggøre at beboernes bidrag kan betales over en længere periode.

 

Jørn har fundet en liste af fonde som kan søges. Indenfor den planlagte tidsramme kan vi ikke forvente svar fra fondene inden projektet skal til afstemning, men et evt. bidrag vil kunne bruges til at sænke beboerbetalingen.

 

Følgende skal udarbejdes:

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes onsdag d. 1. oktober kl. 20:00.

 

Ad 2 (Evt.)

Næste møde: tirsdag kl. 20:00 hos Michael.