Bestyrelsesmøde i Solbjærgets Ejerlaug 2009.10.27

 

Til stede: Søren, Sonny og Rasmus

 

Dagsorden

 

  1. Græsplæne på dynnet ved søen
  2. Skur
  3. Afbrænding af grene fra beskæring af træer
  4. Fiskning af øer i søen
  5. Færdig etablering af hegn samt nedtagning af bånd
  6. Evt.

 

Referat

 

Ad 1.

Området bør planeres, rives og tilsås. Der er indhentet et tilbud, som umiddelbart vurderes at ligge i den dyre ende, så det blev besluttet at forsøge at indhente alternative tilbud. – Sonny.

 

Ad 2.

Det undersøges om manglende dele til skuret kan købes (Sonny). Alternativt vil muligheden for at indkøbe et nyt skur blive undersøgt efter der er truffet aftale om opsætning.

 

Ad 3.

Der er mulighed for at sanke brænde fra bunkerne af afskårne grene. Derefter vil de blive brændt af på et passende tidspunkt. – Søren.

 

Ad 4.

Dette er umiddelbart et stort manuelt arbejde. Arbejdsweekend? – En bil eller traktor med spil ville være nyttig til at trække øerne op ad vandet. – Søren kontakter John Harris med henblik på evt. leje.

 

Ad 5.

Dette afventer at pkt. 1 og 4 færdiggøres idet et hegn kan være i vejen for disse arbejder.

 

Ad 6.

-