Bestyrelsesmøde i Solbjærgets Ejerlaug 2012.03.28

 

Til stede: Sonny, Jørn, Erik, Søren, Michael, Rasmus og Kaj samt Helene (fra festudvalget)

 

 

Dagsorden

  1. Valg af ordstyrer samt referent
  2. Gennemgang af referat fra sidste møde, samt opfølgning på aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde
  3. Opdatering indenfor de enkelte ansvarsområder – er der udover ovenstående specielle tiltag at redegøre for?
  4. Gennemgang af økonomi
  5. Fællesareal – fastlæggelse af videre forløb vedr. brugen af vores fællesareal
  6. I øvrigt

 

 

Referat

Ad 1 – Ordstyrer og referent

Hhv. Sonny og Rasmus 

 

Ad 2 – Gennemgang af referat fra sidste møde, samt opfølgning på aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde

-          Turen til Østskoven udskydes (igen) idet det i skrivende stund er bælgmørkt udenfor.

-          Det lader til at den beboer med skel mod østskoven, som Sonny har været i dialog med, har bragt forhold omkring hegn og haveaffald i orden.

-          Der er stadig et udestående omkring haveaffald, som vedrører en ejendom, der pt. er sat til salg. Ejendomsmægleren er derfor informeret.

 

Ad 3 – Opdatering indenfor de enkelte ansvarsområder – er der udover ovenstående specielle tiltag at redegøre for?

Den indkøbte snefejer har været en succes og Sonny har ved frivillig indsats holdt fortovene snefri.

Motorhækkeklipperen er gået i stykker og er formentlig totalskadet.

Leen placeres hos Erik, som så vil bekæmpe brændenælder mm. i Østskoven.

 

Ad 4 – Gennemgang af økonomi

Det er ønskeligt at blive gældfri hurtigst muligt for at have råderum til nye initiativer. Foreningens gæld udgør pt. godt 8.000 kr, men dette skyldes at vi har fået en stor del af årets indtægter og naturligvis endnu ikke har afholdt alle årets udgifter. Det reelle tal er derfor noget større.

En relativt stor del (ca. en tredjedel) af vores udgifter går til vedligeholdelse af fællesarealerne (primært græsslåning og hækklipning). Vi kan således hurtigere blive gældfri hvis en større del udlægges til frivilligt arbejde. Der er imidlertid generelt tilfredshed med den nuværende ordning og det besluttedes derfor at fortsætte denne selvom det medfører, at der skal udvises økonomisk påholdenhed, mådehold og besindighed.

 

Der mangler fortsat kontingentbetaling fra et antal beboere. Det er vigtigt at disse restancer inddrives snarest, idet muligheden herfor må antages at være faldende med tiden.

 

Ad 5 – Fællesareal – fastlæggelse af videre forløb vedr. brugen af vores fællesareal

Flere forslag har været diskuteret. Uanset ambitionsniveauet er der enighed om, at det er vigtigt at området omkring søen ikke lægger op til at blive samlingssted for udefrakommende. Dvs., ikke for mange borde+bænke. Ligeledes er det vigtigt at bevare områdets præg af grønt naturområde.

Muligheder er bl.a. en klatrestamme (fællesarealudvalget undersøger, budget er 2000 kr), evt. nogle sten og en modernisering af den eksisterende gynge (Helene undersøger).

Kaj vil donere sit gamle bord/bænkesæt til fællesarealet, Søren renoverer den eksisterende bænk og Michael bjærger tømmerflåden.

 

Ad 6 – I øvrigt

Båden bør placeres mindre synligt (Kaj+Søren).

Lågen til søen holdes uaflåst (Kaj låser op).

Generalforsamling forsøges indkaldt til d. 23. maj kl. 20:00.