Bestyrelsesmøde i Solbjærgets Ejerlaug 2008.10.28

 

Til stede: Sonny, Kai, Michael, Søren, Rasmus, Jørn.

 

 

Dagsorden

 

  1. Resultet af urafstemning skal ud til alle i ejerlauget = ½ side der omdeles [Sonny på skriv? - Kai på ben?]
  2. Ansøgninger til fonde. De er mig bekendt endnu ikke sendt - !? [Michael]
  3. Opkrævning af sø-penge med girokort. Uddeles sammen med urafstemningsskriv? Frist på betaling? [Sonny]
  4. Banklån [Sonny]
  5. Nogen nævner EU som mulig sponsor. Jeg undersøger sagen. [Søren]
  6. Er alle seneste data på www? [Rasmus]
  7. Hæk + stikning af fortovskanter. Er der nyt fra Jannik? [Kai]
  8. Snerydning på fælles fortov til vinter. Ejner er her ikke mere - Hvem så?
  9. Skur. Michaels svigerfar er blevet syg. Jeg har talt med Kai (har dårligt tid) og med Jan Lideman (vil se på det). [Søren]
  10. Evt.?

 

 

Referat

 

Ad 1 (Resultat af urafstemning)

Seddel er udarbejdet. Vil blive uddelt sammen med girokort til indbetaling af egenbetaling.

 

Ad 2 (Ansøgninger til fonde)

Er afsendt.

 

Ad 3 (Opkrævning af betaling til søprojekt)

Se 1. Betalingsfrist er 1. december 2008.

 

Ad 4 (Banklån)

Muligheden for at udforme lånet som en kassekredit undersøges.

 

Ad 5 (Støtte fra EU?)

Umiddelbart vurderes det, at indsatsen med at udarbejde en ansøgning vil være for omfattende i forhold til eventuelt udbytte. Dette forfølges derfor ikke videre.

 

Ad 6 (www opdateret?)

Resultat af urafsteming lægges på www.

 

Ad 7 (Hæk+fortovskanter)

Kai har fundet en mand til dette arbejde (Jens).

 

Ad 8 (Snerydning)

Kai undersøger hvem der kan påtage sig dette og udlåner evt. sin sneslynge til formålet.

 

Ad 9 (Opsætning af skur)

Kai undersøger hvem der kan påtage sig dette.

 

Ad 10 (Evt.)

Ansøgning om tilladelse til søprojektet er afsendt til kommunen hvor den skal godkendes af miljø- og teknikudvalget, som kun mødes en gang om måneden. Forhåbentlig er der svar midt i november, ellers bliver det midt i december.

 

Græsslåmaskinen har givet op og skal formentlig udskiftes. Kai undersøger sagen.