Bestyrelsesmøde i Solbjærgets Ejerlaug 2011.11.29  

Til stede: Sonny, Erik, Rasmus og Kaj  
 

Dagsorden

 1. Ordstyrer og referent
 2. Gennemgang af referat fra sidste møde, samt opfølgning på aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde
  1. Fællesareal
  2. Status i forbindelse med hurtigkørsel i området (opfølgning på erfaringer)
  3. Status på korrespondance med beboer med skel mod østskoven
 3. Referat fra kommunens informationsmøde.
 4. Opdatering indenfor de enkelte ansvarsområder – er der udover ovenstående specielle tiltag at redegøre for?
 5. Gennemgang af økonomi
 6. I øvrigt
   

 

Referat 

Ad 1 – Ordstyrer og referent

Hhv. Sonny og Rasmus 

Ad 2 – Gennemgang af referat fra sidste møde, samt opfølgning på aktiviteter siden sidste bestyrelsesmøde

Foreningens kontonummer skal fremgå af hjemmesiden (Michael sender kontonummer til Rasmus)

  1. Fællesareal 
   Turen til Østskoven for at finde passende væltede træer udskydes idet det i skrivende stund er bælgmørkt udenfor. 
   Fællesarealudvalget inviteres med til næste bestyrelsesmøde for en opfølgning på planerne.
  2. Status i forbindelse med hurtigkørsel i området (opfølgning på erfaringer) 
   Bestyrelsen har modtaget flere negative tilkendegivelser i forbindelse med det foretagne forsøg ligesom de opstillede kegler blev flyttet i flere tilfælde. Foreningen har ikke mulighed for at lave permanente tiltag. Det primære tiltag vil derfor fortsat være jævnligt at minde foreningens beboere om at det er vigtigt at holde hastigheden nede ikke mindst af hensyn til områdets børn.
  3. Status på korrespondance med beboer med skel mod østskoven 
   Sonny har opnået at komme i mindelig dialog med omtalte beboer og aftalt at det hegn, som står på foreningens jord, fjernes, og diverse haveaffald flyttes ind på beboerens matrikel. Begge dele i løbet af foråret.
 

Ad 3 – Referat fra kommunens informationsmøde

Sonny repræsenterede foreningen ved kommunens informationsmøde som bl.a. omhandlede følgende:

 

Ad 4 – Opdatering indenfor de enkelte ansvarsområder – er der udover ovenstående specielle tiltag at redegøre for?

Der blev med succes afholdt en arbejdsdag i oktober med højt humør og en betydelig forskønnelse af fællesarealerne som resultat. 

Ad 5 – Gennemgang af økonomi

Der er ikke noget at bemærke siden sidste møde. 

Ad 6 – I øvrigt

Der er taget kontakt til ejendomsmægleren for SB26 for at få fjernet den grenbunke, som ligger i Østskoven ud for nævnte matrikel.

Der linkes til kommunens vejledning om renholdelse af veje på hjemmesiden (Rasmus).