Bestyrelsesmøde i Solbjærgets Ejerlaug 30/8 2018

 

1.     Gennemgang af referat fra sidste møde

Christian S. gennemgik sidste referat.

 

2.     Valg af næstformand til bestyrelsen

Stig vælges som næstformand.

3.     Økonomi og bankforbindelser

Der er sendt opkrævninger (frist 31. august). Christian E. laver opgørelse efter udløb af betalingsfristen og sender til Lykke.

 

Christian E. oplyste, at han har indhentet tilbud fra Lån & Spar og AL på ejerlaugets bankforretning. Umiddelbart er begge banker dyrere end vores nuværende bankforbindelse (Danske Bank), til gengæld tilbydes ydelser, der gør det simplere at administrere ejerlaugets økonomi (eks. automatiseret opkrævning af kontingent og mulighed for PBS-betaling).  Christian E.  undersøger mulighederne for tilkøb af tilsvarende ydelser i Danske Bank.

 

4.     Huse til salg i Ejerlaugets område

SB 7 og SBS 6 er til salg.

5.     Nye tilflyttere

Siden sidste måned er det flyttet nye beboere ind i SB12, SB33, og SB37. Geert besøger de nye beboere og medbringer en lille velkomstpakke (velkomstfolder, lille buket osv.).

6.     Sommerfest

Der har været en rimelig tilbagemelding til sommerfesten den 8.  september 2018. Brian har tilbudt at låne telt til arrangementet og der er lejet hoppeborg til børn og barnlige sjæle.

7.     Arbejdsdag – Dato og hvad skal der udføres?

Der var enighed om at lægge den årlige arbejdsdag den 7. oktober 2018 fra kl. 10.00 til 13.00. Fokus i år vil igen være på arealet rundt om søen. Ved arbejdsdagens begyndelse kan arbejdet dog tilrettelægges, så også andre områder får en kærlig hånd.

Christian S. undersøger, om det er muligt at afbrænde Skt. Hans-bålet ifbm. arbejdsdagen.

Lykke laver indkaldelse.

8.     Vintertjeneste

Stig tager fat i Peter (SB8) med henblik på snerydning med ejerlaugets sneslynge.

         

9.     Næste møde i Q4 2018.

Torsdag den 15. november, kl. 20.