Søprojekt

Bestyrelsen i Solbjærgets Ejerlaug har udarbejdet et forslag til et projekt som har til hensigt at genskabe søens herlighedsværdi.

Nedenfor findes diverse dokumenter omkring projektet:

Projektbeskrivelse

Illustrationer af projektets resultatet (PDF format)

Tilbud fra FMT (PDF format)

Finansieringsforslag

FMT's hjemmeside (eksternt link)

Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse

Referat